Dyskusja cz.4

W przeciwieństwie do wyników ilościowych, FGD i wyniki obserwacji praktyki były znacznie bardziej informacyjne. Po pierwsze, wyniki te sugerują, że zajęte i hałaśliwe środowisko kliniki może nie być najlepszym miejscem dla tej interwencji. Cichsza przestrzeń, wspierana przez wyszkolonego facylitatora, byłaby idealna. Z pewnością obawy pracowników służby zdrowia związane z ryzykiem ponownej ekspozycji i dezinformacją są … [Read more…]

Dyskusja cz.3

Te praktyczne lekcje są cenne i mogą pomóc nam i innym w opracowaniu skuteczniejszych badań ilościowych w przyszłych projektach. A jednak wydaje się, że standardowe ramy oceny badań z względnie prostymi wskaźnikami wiedzy i przekonań mogą być zbyt uproszczonym podejściem, aby uchwycić prawdziwy wpływ tych kreatywnych metod i musimy myśleć inaczej o tym, jak zmierzyć … [Read more…]